Introspectie is een voorbeeld van een individueel traject. Dit is een pakket van zes sessies van 1,5 uur en ziet er als volgt uit.

1. Intake

Bij het intake gesprek wordt samen met de coach bepaald wat het thema zal zijn. Samen wordt vastgelegd waar u behoefte aan heeft en wat de beste aanpak is.

2. Enneagram

Aan de hand van een test wordt uw type in het Enneagram vastgesteld. De bijhorende informatie wordt doorgenomen. Dit is vaak zeer leerzaam en effectief en vormt een goed uitgangspunt voor de verdere sessies.

3. Kernkwaliteiten

Met behulp van de speelkaarten van Peter Gerrickens kunt u uw kernkwaliteiten vaststellen. Via de speelkaarten kiest u uw goede en mindere kwaliteiten. De laatste zijn het uitgangspunt voor het vinden van de kernkwadrant.

Indien gewenst wordt een plan gemaakt om met deze wat minder gewenste eigenschap op een constructieve manier om te leren gaan.

4. Ontdekkingsreis

Via het stellen van vragen over de volgende onderwerpen komt u tot interessante inzichten.

5. Doelstellingen

Welke doelstellingen zijn te verwezenlijken? Dit is vaak een moeilijk te beantwoorden vraag. Vaak bent u er uzelf niet van bewust. Veel vragen over verschillende onderwerpen zoals: werk, relatie, geld, vakanties, gezondheid, familie, sport, lichaam, sociale verbondenheden, hobbies, etc. etc. kunt u samen beantwoorden. Samen stellen we een plan op.

6. Missiestatement en evaluatie

Verplaats uzelf in de toekomst. Kijk om u heen en schrijf op wat u ziet. Dit stimuleert de fantasie en kan er toe bijdragen dat u nu al kan werken aan uw doelstelling voor later.