CMS Made Simple
 

Wat is Life Design Coaching?

Life Design Coaching concentreert zich op (het verbeteren van) de levenskwaliteit van haar cliënten. Bob Steevensz heeft zijn opleiding gevolgd in 1989 in Amerika bij het opleidingsinstituut MMS.
MMS wordt geleid door Chérie Carter-Scott een autoriteit op het gebied van Management Coaching. Haar methode wordt inmiddels wereldwijd door duizenden mensen toegepast.

Life Design Coaching werkt vanuit de overtuiging dat de cliënt alle antwoorden en oplossingen al bij zich draagt. Samen met de coach wordt alle relevante informatie besproken, zodat er met deze informatie tot actie kan worden overgegaan.

Cliënten van Life Design Coaching hebben om uiteenlopende redenen behoefte aan individuele coaching.
De onderwerpen waar Life Design Coaching bijvoorbeeld bij kan helpen zijn:

  • Wat wil ik met mijn relatie?
  • Hoe kom ik tot een goede beroepskeuze?
  • Hoe ontwikkel ik mijn assertiviteit?
  • Hoe maak ik betere keuzes?
  • Hoe geef ik meer invulling aan mijn leven?

Bij Life Design Coaching kunt u altijd terecht voor een individueel coachingsgesprek. Een consult duurt ongeveer 1,5 uur en er zijn over het algemeen maar een paar sessies nodig om tot een merkbaar resultaat te komen.